Home   Organisatie

Kees Hartenhof stichting

Adviespunt of informatiepunt

 Kees Hartenhof uit Slochteren is zijn hele lange leven boer geweest. Hij is geboren en getogen op de keileemrug van Slochteren, naast de Fraeylemaborg. Bij het ploegen vond hij steeds stenen op zijn land. Vindt een andere boer dat vooral storend bij het aardappelrooien, Hartenhof kreeg juist interesse voor die stenen en de ontstaansgeschiedenis erachter. Hij zocht contact met geologen die onderzochten welke Noord-Nederlandse zwerfstenen uit welk deel van Scandinavië afkomstig zijn. Zo bouwde hij naast een stenenverzameling zijn eigen geologische kennis op.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Kees Hartenhof stichting

Bezoekadres
Padje 1
9621TG Slochteren

0598 421247
06 10576732
keeshartenhofstichting@live.nl
Kees Hartenhof stichting
Padje 1
9621TG Slochteren

Laatste controle op 5 maart 2018

Achtergrondfoto