Home   Organisatie

Fysie op Kids

Fysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut oefent en begeleidt kinderen van 0 tot 18 jaar om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkeling van houding, beweging en conditie. Verder heeft de kinderfysiotherapeut specifieke kennis van de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kan derhalve vaststellen of de ontwikkeling van het kind normaal, vertraagd of pathologisch is.
De kinderfysiotherapeut heeft de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren. Bovendien heeft de kinderfysiotherapeut inzicht in kindspecifieke aandoeningen en ziekten en geeft zij adviezen over de mogelijkheden en beperkingen van het kind aan ouders en leerkrachten.

Verwijzing en vergoeding
Zowel met als zonder verwijzing kunt u terecht bij een van onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten. De behandeling wordt meestal geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nalezen in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.

Spelenderwijs leren bewegen
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden optimaal te bewegen. Soms heeft een kind een speciale aanpak nodig die, met respect voor de eigenheid van het kind, door de kinderfysiotherapeut op maat kan worden gegeven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Indicaties kinderfysiotherapie
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van indicaties van kinderen die we behandelen in onze praktijk.

Baby/peuter
?Motorische ontwikkelingsachterstand
?Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
?Vroegbehandeling pre- of dysmatuur geboren kinderen
?Huilbaby
?Plexus brachialis leasie
?Aangeboren afwijkingen
?Neurologische aandoeningen zoals spina bifida, cerebrale parese
?Down syndroom
?Billenschuiver / tenenloper

Kinderen van 4-18 jaar
?Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)
?DCD (Developmental Coordination Disorder)
?Neurologische beschadiging (hersenletsel) en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)
?Ademhalingsproblematiek; zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie
?Houdingsproblemen
?Kyfose / Scoliose
?Orthopedische afwijkingen
?Sportblessures
?ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis
?Schrijfproblemen
?Afwijkend looppatroon
?Conditionele problemen
?Kinderen met overgewicht
?Jeugdreuma
?Mentale retardatie
?Hypermobilteit


Samenwerking
Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf.  Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, spraak-, taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders of verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders van het kind.
Dit kan een huisarts of kinderarts zijn maar bijvoorbeeld ook een orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog of leerkracht. Wij vinden het erg belangrijk de zorg rondom uw kind met andere hulpverleners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De kinderfysiotherapie praktijk Fysie op Kids is aangesloten bij Fysie op Therapie en Zorg 4 Kids.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Fysie op Kids
Verbonden aan:
Fysie op Kids (Kinderfysiotherapie praktijk)

www: Fysie op Kids
Fysie op Kids op Facebook

Bezoekadres
Rijpmakanaal 4
9617CA Harkstede
(Locatie Harkstede)

06 28180135 (Praktijktelefoon)
050 5033830
info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl
Agbcode 04-(0)75057
Fysie op Kids
Rijpmakanaal 4
9617CA Harkstede

Laatste controle op 2 oktober 2017

Achtergrondfoto