Home   Organisatie

Onderwijsbegeleiding/CJG

Cursusaanbieder of opleidingsinstituut

Backoffice Welzijn en Publiekszaken

Onderwijsbegeleiding gemeente Slochteren biedt zowel ouders als leerkrachten ondersteuning t.b.v. het opgroeiende kind. 

Ouders kunnen hier terecht voor kortdurende hulp (licht pedagogische hulpverlening) of advies voor verwijzing naar intensievere vormen van hulpverlening. Onderwijsbegeleiding werkt bovendien op gemeentelijk niveau nauw samen met scholen en het Sociaal Team, GGD/ CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Daarnaast kunt u bij Onderwijsbegeleiding terecht voor een training aan kinderen op het gebied van sociale weerbaarheid (Rots en water) en angst (Beter Omgaan met Angst, BOA).

Scholen doen een beroep op onderwijsbegeleiding bij leerlingen met problemen op school betreffende het leren en/of gedrag. Onderwijsbegeleiding bezoekt de school op afroep o.a tijdens leerlingbesprekingen en geeft daar advies. Ook worden er op verzoek onderzoeken verricht o.a. naar intelligentie, dyslexie etc, mits ouders daarvoor toestemming geven.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Kwalificaties Psychologen en psychiaters
GZ-psychologen

Orthopedagoog
basis-orthopedagoog

Pedagoog
pedagogen

Contact

Onderwijsbegeleiding/CJG - Backoffice Welzijn en Publiekszaken

www: Onderwijsbegeleiding/CJG

Bezoekadres
Hoofdweg 10-a
9621AL Slochteren
(gemeentehuis Slochteren)

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Rolstoeltoegankelijk
Aangepast sanitair, aangepast toilet

0598 425781
0598 425780
ahermans@slochteren.nl
ntenraa@slochteren.nl

Contactpersonen

Astrid Hermans
Afdeling: Backoffice WPZ
Functie: Onderwijsbegeleider/orthopedagoog
Postbus 13
9620AA Slochteren
05984 ‐ 25781
05984 ‐ 25780
ahermans@slochteren.nl
ntenraa@slochteren.nl
Nora ten Raa
Afdeling: Backoffice WPZ
Functie: onderwijsbegeleider/orthopedagoog
Postbus 13
9620AA Slochteren
05984 ‐ 25780
05984 ‐ 25781
ntenraa@slochteren.nl
ahermans@slochteren.nl

Postadres
Postbus 13
9620AA Slochteren
(Gemeentehuis)

Onderwijsbegeleiding/CJG - Backoffice Welzijn en Publiekszaken
Hoofdweg 10-a
9621AL Slochteren

Laatste controle op 15 januari 2018

Achtergrondfoto